Naam en logo

De naam Fila Delfia is ontleend aan de visie van Rudolf Steiner. Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde de filosoof en cultuurvernieuwer Rudolf Steiner een nieuwe geestes wetenschap: "de Antroposofie". In deze visie zette hij inzichten uiteen over de mens in samenhang met de natuur en cosmos. Centraal staat het idee dat de mens en wereld uit meer bestaat dan materie. De mens heeft in deze visie naast een lichaam, ook een ziel en een geest, die wederzijds op elkaar inwerken. Antroposofisch gezien zijn lichamelijke en psychische ziekten de uitdrukking van een verstoring in de gezonde interactie tussen lichaam, ziel en geest. Het voert te ver om op dit onderwerp dieper in te gaan. Belangstellenden worden verwezen naar de vele werken van zijn hand.