Het Logo

Het teken van de Maya's is als uitgangspunt genomen bij het ontwerpen van het logo. Maya's keken anders tegen de tijd aan dan wij. Hun heilige kalender, de Tzolkin was gebaseerd op natuurlijke energie cycli en was de verbinding tussen de aarde en de hemel. De zetel van Hunab Ku. Deze naam zou vertaald klinken als: de grote Geest van waaruit dé energie ontstaat. Deze grote Geest zien zij als de oerbron die energie uitzendt door het universum. Maar de energie keert ook weer terug naar de oerbron. Het is een universele harmonische module, een bron zonder einde, waar we nog steeds uit kunnen putten. Zie voor meer informatie het boek De Maya's van Magda Wimmer. In het voorwoord van dit boek, stelt R. Menchú Tum dat de mensheid zich weer op het universum moet richten, de natuur moet respecteren en elkaar als broeders en zusters moet liefhebben.

"Een stukje hemel op aarde". Misschien een utopie?
Wij vinden het een mooi uitgangspunt voor ons logo
en voor onze prachtige plek te Schoonebeek.